Procesoptimalisaties krijgen met robotisering een enorme impuls

Nog veel kansen en mogelijkheden om processen in de bedrijfsvoering te verbeteren.

Veel processen in zorgorganisaties zijn de laatste jaren door de komst van EPD, ECD en ERP-oplossingen tot op zekere hoogte gestandaardiseerd. Dit betekent dat er in de organisatie op eenduidige wijze met bijvoorbeeld het maken van een afspraak, het plaatsen van een order voor diagnostiek, afhandeling crediteuren en debiteuren en het bestellen van goederen wordt omgegaan. Is dit het dan nu?

Voor Menzor niet
Menzor ziet vanuit haar ervaring in de zorg, nog veel kansen en mogelijkheden om processen in de zorg en haar bedrijfsvoering te verbeteren. Vele kennen de uitdagingen om de registratielast te verminderen, maar ook bijvoorbeeld is er nog vaak verspilling in het decentraal bestellen, centraal beheren van equipment of personeel- en talentontwikkeling. Ook liggen er zonder meer nog talloze mogelijkheden om de klanttevredenheid onder medewerkers te verbeteren.

Wat te denken van de mogelijkheden om allerlei processen die de zorg en de bedrijfsvoering integreren. Vanuit Menzor zijn we er van overtuigd dat voor de komende tijd, hier één van de uitdagingen van de zorg ligt. Dan hebben we het over het daadwerkelijk integreren van de zorg- en de goederenlogistiek. Of het daadwerkelijk realiseren van value based healthcare, waarbij gestuurd kan gaan worden op indicatoren uit de zorg en bijbehorende kosten.

Menzor kan je ondersteunen in de analyse van de processen bedrijfsvoering in de zorg, omzetten van de analyseresultaten in projecten, het uitvoeren van de projecten en het realiseren van de procesverbeteringen. We nemen daarbij jouw medewerkers mee in de wijze waarop we dit soort projecten uitvoeren, wat vaak het werkplezier en de eigen professionaliteit enorm verbetert.

Procesmining & Lean Six Sigma
Menzor beschikt over een uitgebreide template met referentie processen bedrijfsvoering in de zorg. Dit zijn zogenaamde end-to-end processen die alle van belang zijnde stappen of activiteiten beschrijft en ook de relatie tussen de verschillende end-to-end processen. Deze template gaat ook uit van de functionaliteit zoals deze in de meeste EPD, ERP- of HR- applicaties zitten. Het is voor Menzor een koud kunstje om uw processen bedrijfsvoering in een korte scan door te lichten en vast te stellen hoe je slimmer met je processen om kunt gaan en waar mogelijk verbeterpotentieel ligt.

In combinatie met Lean Six Sigma methoden en technieken kan de genoemde scan veel inzichten geven in verspilling en mogelijkheden voor kostenreducties. Menzor beschikt over black belts die dit soort scans moeiteloos voor je kunnen verzorgen.

De laatste tijd maakt Menzor gebruik van procesmining technieken. Hiervoor wordt data met timestamps, uit bestaande processen ingeladen in tooling voor procesmining. Hierbij is cruciaal dat de analyse met procesmining gedaan wordt door medewerkers met voldoende met kennis en ervaring in de betreffende processen en de genoemde tooling, dus dat zijn jouw en onze medewerkers. Medewerkers die het vooral ook interessant en uitdagend vinden om met deze technieken en een flinke dosis analyse-vaardigheden, dit soort vraagstukken op te pakken. We merken dat met het gezamenlijk toepassen van deze technieken, de medewerkers van onze klanten een compleet nieuwe dimensie aan hun huidige functie of rol geven. De resultaten van dit soort trajecten zijn veelal verbluffend, verspilling is direct zichtbaar en kostenreducties zijn snel te realiseren.

Robotisering
Procesrobots zijn sterk in opmars, maar worden in diverse sectoren vaak nog als een hype gezien. Ook in de zorg zijn de reacties wisselend, maar nagenoeg iedereen wil er wel meer over weten. Zo wil men weten of er voorbeelden zijn? Wat zijn dan de ervaringen en hoe werkt het precies? Eén ding is zeker, voor zowel de zorg als de bedrijfsvoering liggen hier ontzettend veel mogelijkheden en kansen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de end-tot-end processen in de bedrijfsvoering, omdat niet alle processtappen met ERP- of HR-applicaties volledig geautomatiseerd zijn, of anders veel maatwerk in deze applicaties vragen.

Toch is dan menselijke interactie nog steeds nodig, zoals het afletteren op grootboekrekeningen, het verwerken van aanvragen van accounts, of het verwerken van boekingen voor opleidingen. Hierbij worden dan de manueel uitgevoerde activiteiten in de bestaande ERP- of HR-applicaties door een proces robot uitgevoerd, we noemen dit ook wel Robotics Process Automation (RPA). Ook aan de zijde van EPD’s, ECD’s en lab-systemen zijn talloze voorbeelden te vinden. Het implementeren en het beheren van de proces robots heeft zo zijn eigen kenmerken, van praktische zaken zoals hoe krijgt de robot zijn inlogaccount tot meer veranderkundige aspecten, met wat gebeurd er met mijn baan? Ook zal er nagedacht moeten worden over een aanpassing of aanvulling op de bestaande (IT) governance in je organisatie. Zaken waar Menzor je zonder meer mee kan ondersteunen.

Uiteraard geeft de combinatie van bovengenoemde methoden en technieken, zoals gezegd, enorm veel mogelijkheden om allerlei verbeteringen in je processen vaststellen en door te voeren. Een verbeterpotentieel tussen de 10% en 40% is zonder meer mogelijk. Wie wil dit nu niet?