Beheer & optimalisatie

In lijn brengen van uw governance en beheerfunctie

Proces optimalisatie

Bedrijfsvoering kent vele processen, een aantal zijn zogeheten end-to-end processen, zoals het proces van inkoop-tot-factuur of van werving-tot-uitdiensttreding. Allemaal processen die op efficiënte en kwalitatief effectieve wijze de medewerkers in uw zorgorganisatie moeten ondersteunen.

Menzor kent alle bedrijfsvoeringsprocessen in de zorg, In het bijzonder, de interactie van de bedrijfsvoeringsprocessen met de zorgprocessen. Hierbij kunnen wij deze processen vastleggen in flow-diagrammen, RACI’s en proces KPI’s. Ook kunnen we met u trainingsprogramma’s opzetten om deze processen binnen uw organisatie te borgen. De laatste tijd kunnen we met procesmining uw processen ook kwantitatief analyseren en met Lean Six Sigma technieken uw processen verder optimaliseren.

Applicatierationalisatie

Zorgorganisaties kennen een uitgebreid applicatielandschap. Een gemiddelde organisatie in de zorg kent al snel vele honderden applicaties en dat aantal is door de digitalisering zondermeer groeiende. Met de implementatie van grote systemen, zoals EPD, ECD en ERP-systemen kan een deel van het applicatielandschap al gerationaliseerd worden. Daarnaast zijn er nog veel meer mogelijkheden om verder te rationaliseren. Ook fusies zorgen voor een applicatielandschap waar veel mogelijkheden liggen om te rationaliseren.

Menzor heeft een aanpak om samen met de betrokkenen uit uw organisatie snel en effectief keuzes te maken welke applicaties geharmoniseerd worden (in het geval fusie), welke applicaties uitgefaseerd worden, welke applicaties functioneel of technisch verbeterd worden en welke applicaties vooral ongewijzigd moeten continueren. Uiteraard kan Menzor dan samen met u een plan voor de applicatierationalisatie opstellen en deze ook realiseren.

ERP beheer optimalisatie

Beheerorganisaties worden meer en meer geconfronteerd met een veeleisende klant en eindgebruiker. Klanten en eindgebruikers willen nieuwe functionaliteit liever vandaag dan morgen, willen alle verstoringen meteen opgelost hebben en kunnen niet leven met problemen die lange tijd onopgelost blijven. Voor veel organisaties vaak de werkelijkheid van alle dag. Voor ERP systemen, ongeacht met eigen ontwikkeling of met templates, betekent dit vaak dat de organisatie hierdoor minder grip krijgt heeft op haar bedrijfsvoering.

Menzor kan u helpen door weer grip te krijgen op dit beheerproces, door onder andere planmatiger te gaan werken, changes gestructureerder te implementeren en betere afspraken te maken met uw sourcing partijen. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele kaders vanuit de ICT governance of ICT brede service management processen.

IT regie & sourcing optimalisatie

Met de toename van allerlei cloud-oplossingen en het schaarser en duurder worden van specifieke IT competenties, wordt de roep in organisaties op externe sourcing van specifieke domeinen (werkplekken, server/storage, etc.) steeds luider. Zeker ook in zorg-organisaties. Hierdoor zien we dat ICT-afdelingen zich meer en meer gaan omvormen naar regie-organisaties. Hoe zien deze regie-organisaties er uit, hoe kan de sourcing geoptimaliseerd.

Menzor kan u uitstekend adviseren in het inrichten van professionele regie-functies, het vinden van optimale sourcing-oplossingen (intern gesourced, cloud, outtasking of outsourcing) en transitie-trajecten naar andere vormen van sourcing.

Optimalisatie IT service management

Veel ICT-afdelingen hebben hun diensten georganiseerd volgens een IT service management model (bv ITIL). De service desk handelt 1e lijns meldingen af, applicatie- en technisch beheer handelen de 2e lijns meldingen af, implementeren de changes, houden de configuratie items in de CMDB bij en pakken de problems op. Maar vaak werkt dit optimaal, veel meldingen blijven te lang liggen, changes worden suboptimaal geïmplementeerd of blijven te lang liggen. Ook lukt het niet echt om problems gestructureerd op te lossen.

Menzor kan u uitstekend adviseren in het optimaliseren van uw IT service management. Hierbij kan ze bijvoorbeeld de IT service management processen herontwerpen, de snelheid van afhandeling meldingen verbeteren, het proces van change en release management verbeteren en het problem management professionaliseren (ook richting uw leveranciers). Menzor start een dergelijke optimalisatie-traject met een knelpunten-analyse, vaak ook met een gebruikers tevredenheidsonderzoek.

ICT kostenscan

Het beheersen van de kosten van ICT wordt in deze tijd van toenemende digitalisering steeds belangrijker. Wildgroei van licenties, complexe licentiestructuren, exponentiele groei van data en allerlei vormen van schaduw IT, zijn voorbeelden die de ICT kosten meer en meer onbeheersbaar maken. Ook voor de zorg is het beheersen van de kosten van ICT cruciaal om de zorgverlening betaalbaar te houden.

Menzor heeft een scan ontwikkeld waarmee ze samen met u gestructureerd door uw kosten kan lopen, analyseren en van adviezen voorzien. Wij hebben daar een speciale Lean-aanpak voor ontwikkeld en vanuit onze ervaring kan met deze aanpak al snel 5% bespaard worden op de jaarlijkse exploitatie. In een periode van een aantal weken krijgt u een beeld waar de besparingen liggen.

Overige diensten

Strategie & selectie

Roadmap en meerjarenplanning voor uw digitalisering.

In de strategie fase zal visievorming de basis moeten zijn voor roadmap en meerjarenplanning voor de digitalisering van uw processen. Hierbinnen zullen haalbaarheidsstudies en business cases een prominente rol spelen, om daadwerkelijk keuzes te kunnen maken.

Lees verder

Implementatie

Realisatie met programma- en projectmanagement

Zijn uw mensen in staat het nieuwe systeem succesvol te gebruiken? Wie coördineert de opleiding en zorgt dat het lesmateriaal aansluit bij de diverse gebruikers en opleidingsbehoeften? Hoe bewaakt u de strakke tijdsplanning?

Lees verder

Training digitale vaardigheden

Subsidie maakt gerichte training in digitale vaardigheden mogelijk

U heeft in de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in digitalisering (EPD, in de keten, informatieveiligheid)?
Maar zijn uw medewerkers wel voldoende bekwaam om het maximale uit deze investeringen te halen? Hoe zit het met de productiviteit? En de medewerkerstevredenheid? Kan het allemaal beter?

Lees verder