Training digitale vaardigheden

Subsidie maakt gerichte training in digitale vaardigheden mogelijk

Iedereen digitaal vaardig

Menzor biedt in samenwerking het trainingsprogramma DigiVit aan, waarmee organisaties in de zorg voor nu en in de toekomst hun medewerkers:

  • digitale vaardigheden en kennis geeft om het gebruik van de digitale middelen te verbeteren
  • bewust laat zijn en inzicht geeft in de digitale transformatie in de zorgsector

Hoe?

  • Door uw medewerkers digitaal bewuster en digitaal vaardiger te maken met daartoe speciaal voor ziekenhuizen/de zorg ontwikkelde trainingen en modules (algemeen, verdiepingen en EPD/ECD)
  • Een eveneens speciaal ontwikkelde DigiVit test stelt per medewerker vast welke trainingen de meeste toegevoegde waarde bieden, dit geeft inzicht aan uw medewerkers (zijn vaak onbewust onbekwaam)
  • De trainingen zijn door OCW geaccrediteerd, waardoor ze na examinering uw medewerkers voorzien van een officieel rijksdiploma of certificaat
  • De accreditatie betekent tevens dat de trainingen in aanmerking kunnen komen voor subsidies (vraag Menzor naar de mogelijkheden); in veel, zo niet alle gevallen kost de training u dan niets!
  • Het geheel aan trainingen is binnen de accreditatie zo veel mogelijk opgebouwd vanuit een cafetariamodel (deze kent veel keuzemogelijkheden), waarbij de DigiVit test vooral adviserend is

Meer informatie over DigiVit?

Overige diensten

Strategie & selectie

Roadmap en meerjarenplanning voor uw digitalisering.

In de strategie fase zal visievorming de basis moeten zijn voor roadmap en meerjarenplanning voor de digitalisering van uw processen. Hierbinnen zullen haalbaarheidsstudies en business cases een prominente rol spelen, om daadwerkelijk keuzes te kunnen maken.

Lees verder

Implementatie

Realisatie met programma- en projectmanagement

Zijn uw mensen in staat het nieuwe systeem succesvol te gebruiken? Wie coördineert de opleiding en zorgt dat het lesmateriaal aansluit bij de diverse gebruikers en opleidingsbehoeften? Hoe bewaakt u de strakke tijdsplanning?

Lees verder

Beheer & optimalisatie

In lijn brengen van uw governance en beheerfunctie

Zorgorganisaties kennen een uitgebreid applicatielandschap. Een gemiddelde organisatie in de zorg kent al snel vele honderden applicaties en dat aantal is door de digitalisering zondermeer groeiende. Dit beheren vraagt om een professionele aanpak.

Lees verder