De technologische revolutie in de gezondheidszorg

Technologie is een van de constante drijvende krachten achter innovatie in onze samenleving  in de 21ste eeuw. Ontwikkelingen leiden tot nieuwe mogelijkheden en innovatieve business modellen. Deze technologische revolutie gaat ook aan de gezondheidszorg niet voorbij. Het is onze mening dat een aantal van de huidige technologische ontwikkelingen de zorg het komende decennium een geheel andere aanblik zal geven. Gezondheidszorg is één van de sectoren die bij uitstek / in het bijzonder meegezogen zal worden in de digitale revolutie

 

Van complexe vraagstukken naar realisatie

Menzor laat uw digitalisering voor de mens leven. Veel organisaties staan voor de uitdaging om nu slim en met focus keuzes te maken op het pad van de digitalisering. Voor organisaties vaak een complex vraagstuk, waarbij de implementatie van deze keuzes in de praktijk doorgaans veel complexer is. Hierin is de organisatie met haar processen en medewerkers vaak de vertragende factor.

 

Menzor stelt uw organisatie in staat de complexe vraagstukken op te pakken en te realiseren:

  • Actief en pragmatisch mee te denken en te werken
  • Verhelderende oplossingen te vinden voor nu en de dag van morgen
  • Uw medewerkers collegiaal mee te nemen in de digitalisering

Kortom, Menzor geeft uw organisatie vleugels om digitalisering werkelijk te laten vliegen.

Menzor is betrokken, inventief, doordacht, nuchter en flexibel. Menzor zal zorginstellingen inzicht geven in wat gedaan moet worden, richting geven hoe het gedaan te krijgen en door het realiseren wat gedaan moet worden. Processen die mens en organisatie met digitalisering, voorbereiden op de dag van morgen.

Peter

Directeur