Een robuust ERP platform als basis voor effectieve zorg

Een goede ERP-oplossing met de juiste functionaliteit verhoogd ‘first-time-right‘.

De afgelopen jaren hebben nagenoeg alle zorginstellingen en ziekenhuizen geïnvesteerd in een ERP-oplossing voor de ondersteunende bedrijfsvoering processen. Het omarmen van deze integrale oplossingen heeft deze organisaties veel gebracht bij het in control komen van kosten en het verbeteren van de effectiviteit. Een goede stap voorwaarts.

Voor Menzor zijn we er hiermee nog niet. De huidige ERP inrichtingen zijn veelal gebaseerd op processen en werkwijzen zoals die gebruikt werden in de oude ZIS-en en niet op een standaard voor de (zorg)sector.  Daarnaast kan de zorg nog veel leren van omringende sectoren en ‘best practices’ toepassen die daar al lang goed functioneren, immers financiën, inkoop, logistiek en HRM zijn nu eenmaal in essentie niet veel anders.

De optimale samenwerking tussen EPD en ERP
Traditioneel zien we dat er een strakke scheiding bestaat tussen het EPD, het systeem voor de ondersteuning van het primaire proces en het ERP, wat traditioneel gezien wordt als het systeem voor de ondersteunende processen.  Deze vaak als waterscheiding getypeerde barrière is er volgens ons helemaal niet is. Onze mensen gaan uit van end-to-end processen waarbij ze er naar er naar streven de kracht van ieder systeem zo maximaal mogelijk in te zetten. Daarbij streven we er naar om naadloze integratie te krijgen tussen het EPD en het ERP. Goede integratie voorkomt koppelingen en vertaaltabellen en kan met behulp van ‘predictive analytics’ de mens in het zorgproces maximaal ondersteunen.

Menzor werkt met haar eigen (op NVZ/ZIRA gebaseerde) procesmodel, waarin alle (bedrijfsvoerende) processen en hun samenhang tot op detail zijn uitgewerkt. Hiermee kan direct vastgesteld worden, hoe de verschillende pakketten zich verhouden tot deze processen.

Implementatie, migratie en harmonisatie van systemen
De horizontale integratie binnen de zorg waarbij instellingen al dan niet juridisch fuseren vraagt in vele gevallen om harmonisatie van processen en systemen. Dit complexiteit van dit soort processen zit vaak niet in de techniek of de keuzes die gemaakt dienen te worden. Het harmoniseren of integreren van ondersteunde processen is mensenwerk waarbij alle aspecten van techniek tot specifieke inhoudelijke kennis een rol spelen, maar een bijzondere aandacht nodig is voor de menselijke factor. De deskundigen van Menzor weten dit als geen ander en zijn gespecialiseerd in deze complexe regierollen en hebben reeds grote en zeer complexe fusies tussen ziekenhuizen en tussen instellingen succesvol begeleid. Implementeren en harmoniseren doen we met de organisatie en implementeren niet een out of the box oplossing.

ERP implementatie (pakketkeuze en inrichting)
De veranderingen in de zorg gaan in een snel tempo. Naast het continue verbeteren van de (patiënten)zorg komt er ook steeds meer druk op het verlagen van kosten en daarmee ook op de effectiviteit van de ondersteunende processen. Processen moeten transparanter, effectiever, meer in control en goedkoper. Vergaande automatisering van deze processen om kwaliteit te verhogen en het menselijk handelen te minimaliseren is dan ook onvermijdelijk. Het omgaan met deze meer complexe en steeds verder gedigitaliseerde processen vraagt verhoging van het kennisniveau en het inzicht van de medewerkers. Een nieuwe ERP-oplossingen kies je als bestuurder van een zorginstelling niet dagelijks. Het grote belang voor de organisatie van een goed ERP maakt dat besturen zich geen vergissing kunnen veroorloven. Goede ondersteuning van een deskundige partner als Menzor een logische keuze. Menzor kent als geen ander de voor en nadelen van de verschillende opties door onze ervaring bij het adviseren over de verbetering van de ERP-oplossingen.

ERP-oplossingen in eigen beheer of in de Cloud
De toenemende complexiteit en de hoge kosten verbonden aan een eigen beheerorganisatie maken dat steeds meer zorginstellingen er voor kiezen om de cruciale systemen onder te brengen in een Cloudomgeving. Naast het kostenvoordeel, hoge bedrijfszekerheid en security stimuleert de online omgeving ook het onafhankelijk van tijd, locatie en device kunnen werken. Het onderbrengen in de Cloud ont zorgt de zorginstellingen waardoor de focus weer meer richting patiënt kan komen te liggen. De medewerker van Menzor hebben ervaring met keuzeafwegingen die te maken hebben met naar de Cloud brengen van systemen en kunnen assisteren door regie te voeren op de transitie

Tot slot
De ERP-oplossingen blijven zich ontwikkelen en de medewerkers van Menzor volgen deze ontwikkelingen op de voet. Met deze kennis en onze kennis van de processen en de specifieke behoeften van de zorg en zorginstellingen helpen we leveranciers beter toegesneden oplossingen te ontwikkelen. We helpen onze klanten (de zorginstellingen) de juiste oplossing voor de juiste situatie te kiezen en deze ook samen met hun eigen medewerkers te implementeren om maximaal effect te hebben op een positief rendement van de investering