Portfoliobeheer als katalysator van digitalisering in de zorg

Om alle ontwikkelingen in de digitalisering zo goed mogelijk voor je eigen organisatie te benutten, is het optimaal weten te realiseren van je transitie-portfolio een nieuwe kerncompetentie geworden

Lees verder >

Een robuust ERP platform als basis voor effectieve zorg

Een goede ERP-oplossing met de juiste functionaliteit verhoogd ‘first-time-right‘ en draagt bij aan de kwaliteit en patiënt waarde.

Lees verder >

Proactief sturen met Business Intelligence (BI) in de zorg

Competenties en kennis op gebied van business intelligence zijn een voorwaarde voor innovatie in de zorg.

Lees verder >

Procesoptimalisaties krijgen met robotisering een enorme impuls

De winst in de zorg is voor een groot deel afhankelijk van het verder optimaliseren van de processen in de bedrijfsvoering.

Lees verder >
© 2024 Menzor b.v. All rights reserved

Onze drijfveer

Technologie is een van de constante drijvende krachten achter innovatie in onze samenleving in de 21ste eeuw. Ontwikkelingen leiden tot nieuwe mogelijkheden en innovatieve business modellen. Deze technologische revolutie gaat ook aan de gezondheidszorg niet voorbij. Het onze mening dat een aantal van de huidige technologische ontwikkelingen de zorg het komende decennium een geheel andere aanblik zal geven. Gezondheidszorg is één van de sectoren die bij uitstek / in het bijzonder meegezogen zal worden in de digitale revolutie.

De technologische revolutie in de gezondheidszorg Lees verder >

Onze diensten

Strategie & selectie

Roadmap en meerjarenplanning voor uw digitalisering.

In de strategie fase zal visievorming de basis moeten zijn voor roadmap en meerjarenplanning voor de digitalisering van uw processen. Hierbinnen zullen haalbaarheidsstudies en business cases een prominente rol spelen, om daadwerkelijk keuzes te kunnen maken.

Lees verder

Implementatie

Realisatie met programma- en projectmanagement

Zijn uw mensen in staat het nieuwe systeem succesvol te gebruiken? Wie coördineert de opleiding en zorgt dat het lesmateriaal aansluit bij de diverse gebruikers en opleidingsbehoeften? Hoe bewaakt u de strakke tijdsplanning?

Lees verder

Beheer & optimalisatie

In lijn brengen van uw governance en beheerfunctie

Zorgorganisaties kennen een uitgebreid applicatielandschap. Een gemiddelde organisatie in de zorg kent al snel vele honderden applicaties en dat aantal is door de digitalisering zondermeer groeiende. Dit beheren vraagt om een professionele aanpak.

Lees verder